Jak należy obliczyć przysługującą nauczycielce wygaszanego gimnazjum odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka wygaszanego gimnazjum zatrudniona na podstawie mianowania w roku szkolnym 2018/2019 z powodu zmian organizacyjnych ma zmniejszony wymiar czasu pracy, na który wyraziła zgodę (13/18 etatu). Zastosowano tutaj art. 225 ust. 2 i 5 u.p.w.p.o. Z względu na brak zatrudnienia w innych szkołach, zostanie z nią rozwiązany stosunek pracy na podstawie art. 226 u.p.w.p.o. W jakiej wysokości wypłacamy jej odprawę? Czy z pełnego etatu, który miała w poprzednim roku szkolnym, czy z wymiaru 13/18 etatu, który ma obecnie? Jeżeli z pełnego etatu, czy uwzględniamy podwyżki, które obowiązują od stycznia 2019 r., czy bierzemy pod uwagę stawkę zasadniczą, którą miała nauczycielka przed podwyżką, jak pracowała w pełnym wymiarze - tj. z sierpnia 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX