Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 05.03.2019 r. do 14.07.2019 r. w niepełnym wymiarze godzin pracy został zatrudniony nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym, który przedstawił świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia. Jest to dodatkowe zatrudnienie. Czy na podstawie § 7 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r.  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielowi, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy należy się wysługa lat za przedstawione niżej wymienione dwa świadectwa pracy: 1) 22.08.2002 r. - 29.02.2008 r. w pełnym wymiarze godzin pracy na stanowisku tech. fizjoterapii; 2) 01.03.2008 r. - 31.05.2018 r. w pełnym wymiarze godzin pracy na stanowisku fizjoterapii; 3) 01.09.2008 r. - nadal - zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin pracy na stanowisku nauczyciel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?