Jak należy obliczać podstawę wymiaru zasiłku chorobowego lekarza rezydenta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę zasiłku lekarza odbywającego szkolenie specjalistyczne w trybie rezydenckim?

Zgodnie z u.ś.p. razie choroby i macierzyństwa w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego trzeba uwzględnić wszelkie składniki płacowe, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, natomiast w u.z.l. czytamy, że "wynagrodzenie lekarza odbywającego szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 92 Kodeku pracy, przy czym do podstawy wymiaru przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze tego lekarza...".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX