Jak należy naliczyć ekwiwalent za działania ratownicze, akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia strażaka ratownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kała Dariusz P.
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ogłoszeniem nowelizacji art. 15 u.o.s.p, czy ekwiwalent można naliczać proporcjonalnie (minutowo) do czasu udziału w akcji, czy też należy liczyć w zaokrągleniu do pełnych godzin od momentu zgłoszenia wyjazdu.

Czy po wejściu w życie nowelizacji - 8.09.2023 r., wprowadzenie nowych zasad wypłaty należy stosować:

- według daty udziału w akcji, np. inne zasady co do akcji z 7.09. 2023 r., a inne do akcji z 9.09.2023 r.;

- według daty złożenia wniosku przez OSP o wypłatę ekwiwalentu, np. 2.10.2023 r., ale obejmujący cały kwartał (1.07 - 30.09);

- według daty wypłaty ekwiwalentu za cały kwartał np. 5.10.2023 r., ale obejmujący cały kwartał (1.07 - 30.09)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX