Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 r.p.o.ś., za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco wpływać na środowisko uznaje się garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Kryterium jest powierzchnia użytkowa garażu, przy czym za powierzchnie użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.

Jak zatem należy liczyć powierzchnię użytkową dla budynku hotelowego, który na części kondygnacji podziemnej posiada halę garażową?

Pozostałe kondygnacje pełnią funkcje hotelowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?