Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konstrukcja betonowa o wysokości przekraczającej 2,2 m wykonana przy granicy z działką sąsiednią określana przez inwestora jako konstrukcja betonowo-drewniana stanowiąca element wyposażenia ogrodu, a przez sąsiada jako ogrodzenie, stanowi ogrodzenie, czy inny obiekt budowlany?

Do PINB zgłoszono samowolną budowę ogrodzenia z płyt betonowych powyżej 2,20 m przez sąsiada. Przeprowadzone przez PINB postępowanie wykazało, że inwestor, bez zgłoszenia, postawił na swojej działce przy granicy z działką sąsiednią, ogrodzenie z prefabrykatów betonowych (żelbetowe słupy i płyty betonowe wsuwane w ww. słupy), których wysokość waha się od 2 do 2,5 m. Inwestor przedmiotowej budowy wskazuje natomiast, że przedmiotowa konstrukcja nie stanowi ogrodzenia, a jest konstrukcją betonowo-drewnianą, która została postawiona w jego ogrodzie jako element wyposażenia i wsporczy dla rozwoju roślinności oraz organizacji miejsc rekreacji i wypoczynku, zlokalizowane są na niej uchwyty na kwiaty oraz półki na elementy ozdobne. Jednocześnie na działce sąsiedniej lub w granicy działek (tuż za betonowym murem) znajduje się wykonane przez sąsiada ogrodzenie ze słupów stalowych i siatki stalowej na podmurówce betonowej o wysokości 1,2 m. Dodatkowo w m.p.z.p. wpisano, że obowiązują ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,6 m, z wykluczeniem ogrodzeń prefabrykowanych betonowych.

Jakie działania ma podjąć PINB?

Czy PINB ma prowadzić postępowanie w sprawie samowolnej budowy ogrodzenia powyżej 2,2 m, czy umorzyć postępowanie z uwagi na określaną przez inwestora funkcję przedmiotowej konstrukcji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?