Jak należy księgować wysoce prawdopodobne przyszłe korekty należności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z.o.o wprowadziła program rabatowy dla swoich klientów, polegającym na tym, że w przypadku zrealizowania przez kontrahenta określonej wartości zakupu otrzyma po danym okresie (rok lub 3 miesiące) fakturę rabatową (sprzedaż in minus). Wartość korekt po zamknięciu okresu może mieć istotną wartość i spółka z.o.o chciałaby już w księgach tworzyć rezerwy dla poszczególnych kontrahentów, u których zrealizowanie warunków do otrzymania korekty jest wysoce prawdopodobne.

W jaki sposób spółka powinna dokonywać księgowań w/w sytuacji?

Jak należałoby księgować wysoce prawdopodobne przyszłe korekty należności?

Następnie zrealizowane i udzielone rabaty jak i przyjęte wcześniej prawdopodobne rabaty, a jednak niezrealizowane do końca wartości zamówień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX