Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zajmujemy się sprzedażą i naprawą samochodów. Koszty ujmujemy w zespole 4, prowadzimy pełną księgowość i jesteśmy podatnikiem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Często się zdarza, że warsztat dokonuje napraw samochodów będących środkami trwałymi spółki. Części zużyte do napraw są wydawane z magazynu części na podstawie dokumentu RW na serwis, który dokonuje naprawy. Po wykonaniu usługi serwis wystawia wewnętrzny dokument tzw. cesja wewnętrzna, na dział na stanie którego znajduje się dany pojazd, która zawiera wyszczególnienie zużytych części oraz wartość wykonanych usług wewnętrznych. Do programu księgowego przegrywa się ten dokument gdzie następuje księgowanie w koszty zespołu 4 zużytych części zamiennych.

Co należy zrobić z wartością wewnętrznie wykonanych usług?

Czy należy przeprowadzać jakieś dodatkowe księgowania?

Jak postąpić w sytuacji gdy naprawiany jest zakupiony jako towar handlowy i wprowadzony na magazyn towarów, samochód używany i do jego naprawy również wydawane są części z magazynu i wykonywane na warsztacie usługi?

Jak ewidencjonować wydatki związane z przygotowaniem danego samochodu - towaru - do sprzedaży, np. napraw, przeglądów itp.?

Jak należy księgować wydatek związany z zapłatą podatku PCC przy zakupie samochodu używanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży, czy powinien on zwiększać cenę nabycie pojazdu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?