Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Nasza firma odbiera zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) od różnych firm na terenie Polski. Wśród tych odpadów od 10-20% to odpady komunalne selektywnie zebrane. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbieranie selektywnie, można zakwalifikować jako odpady opakowaniowe.

Czy taki sam sposób zakwalifikowania może dotyczyć odpadów 15 01 06 odbieranych od firm?

Przyjeżdża kontener 15 01 06- wysypywany jest na stół sortowniczy i rozdzielany na poszczególne frakcje tj. makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło.

Pod jakim kodem możemy zakwalifikować poszczególne odpady - pod kodami 15 01..., czy 19 12...?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?