Jak należy klasyfikować odpady, które powstały w wyniku kruszenia odpadów z grupy 17?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca będzie dokonywał kruszenia gruzu itp. (między innymi odpady 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80,17 01 81, 17 01 82) w kruszarce (kruszarka mobilna) bezpośrednio u klienta w ramach świadczenia usługi rozbiórki obiektów i budowli oraz zamierza również zbierać te same odpady (punkt zbierania odpadów) i kruszyć je na swoim terenie w celu przekazania (sprzedaży) innym podmiotom. W tym celu planuje uzyskać zezwolenie na przetwarzania odpadów.

Jak ma klasyfikować odpady po rozkruszeniu w kruszarce? Nadal w grupie 17 czy 19?

Czy np. w wyniku świadczenia usług rozbiórkowych pod kodem 17, a te ze zbierania poddane kruszeniu pod kodem 19? Jak ma to przedstawić we wniosku na przetwarzania odpadów?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. musi określić masę odpadów poszczególnych rodzajów wraz z podaniem kodu poddawanych przetwarzaniu i powstających odpadów (odpowiedni kod i masa) w wyniku przetwarzania w okresie roku.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access