Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować zapis z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. poz. 2405) - dalej r.w.p.e.i., dotyczący zakończenia pomiarów (§7 pkt 3 r.w.p.e.i. wskazuje na obowiązek przedkładania wyników pomiarów oraz innych danych w ciągu 30 dni od dnia zakończenia pomiaru)?

Czy jest to dzień fizycznego zakończenia pomiarów (np. na emitorze) czy dzień opracowania i sporządzenia sprawozdania z pomiarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?