Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2015 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować wymienione w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej sformułowanie dotyczące świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej: "morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi" (procedura ICD9 - C55)?

Czy określenie wzoru odsetkowego w celu prawidłowego sprawozdania do NFZ musi być przeprowadzone metodą manualną (mikroskopową), czy też automatyczną w analizatorze hematologicznym?

Zazwyczaj morfologią z rozmazem (wzorem odsetkowym) określa się morfologię krwi, w której aparat pomiarowy (analizator hematologiczny) dokonuje różnicowania leukocytów na co najmniej 5 populacji: monocyty, limfocyty, eozynofile, bazofile, neutrofile. Badanie to nie jest jednak badaniem mikroskopowym i w trakcie jego przebiegu nie przygotowuje się rozmazu-preparatu mikroskopowego.

Czy oznacza to, że rozmaz "ręczny" (C32) jest wykonywany jedynie w diagnostyce specjalistycznej, a nie w POZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?