Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować termin "zabudowa" użyty w art. 3 pkt 20 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. (po nowelizacji) przy definiowaniu obszaru oddziaływania obiektu?

Czy termin "zabudowa" dotyczy budynków, budowli i urządzeń budowlanych?

Czy np. drenażowa oczyszczalnia ścieków projektowana przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym wpływa na obszar oddziaływania tego budynku?

Do tej pory w jednych starostwach uznawano, że tak, w innych, że nie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?