Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2011 r.

PYTANIE

Bardzo proszę o zinterpretowanie przepisów dotyczących znakowania miksów tłuszczowych do smarowania z % zawartością tłuszczu mlecznego i roślinnego.

Czy na opakowaniu wyrobu zawartość tłuszczu mlecznego powinna być podana jako % w stosunku do całkowitej zawartości tłuszczu w wyrobie, zgodnie z definicją wyrobu podaną w punkcie c (tabela, kolumna definicje) w dodatku do załącznika XV do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. U. UE. 299 z 16.11.2007, str. 1 z późn. zm.)?

Czy zawartość tłuszczu mlecznego powinna być podana jako % całkowitej masy wyrobu zgodnie z punktem II zał. XV do rozporządzenia Rady Nr 1234/2007?

Czy punkt II zał. XV do rozporządzenia Rady Nr 1234/2007 ma zastosowanie tylko dla wykazu składników, czy również, jeżeli informacja o zawartości tłuszczów mlecznego i roślinnego umieszczona jest w miejscu poza wykazem składników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?