Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować przepisy dotyczące zakazu zatrudnienia na czas określony powyżej 36 miesięcy dla nauczycieli?

Nauczyciel-psycholog jest zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2019r. poz.2215) w związku z potrzebami wynikającymi z organizacji pracy na czas określony w okresach: 1) od 16.09.2016 r. do 31.08.2017 r.; 2) od 01.09.2017 r. bez daty końcowej; 3) od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Czy powyższe okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy należy zsumować i wliczyć do okresy zatrudnienia, czy potraktować umowę o pracę zawartą od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. jako pierwszą i od tej umowy stosować okres 36 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?