Jak należy interpretować pojęcie „spadek obrotów” w rozumieniu tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować pojęcie "spadek obrotów" w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., jako "spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym"?

Czy mając sprzedaż zarówno towarów (rozumianych w domyśle jako produkty, towary i materiały) oraz usług to poprzez zastosowanie słowa "lub" biorę pod uwagę albo towary albo usługi, czy łącznie sprzedaż produktów, materiałów, towarów i usług?

Czy chodzi o zafakturowaną sprzedaż w danym okresie rozumianą jako przychód ze sprzedaży?

Czy w przypadku sprzedaży usług budowlano-montażowych wycenianych na koniec każdego miesiąca należy wziąć pod uwagę przychód z uwzględnieniem wyceny (ze sprawozdania finansowego), czy przychód zafakturowany?

Logicznie wydaje się wziąć pod uwagę przychód ze sprawozdania, ponieważ w przypadku usług budowlano-montażowych fakturowanie może być nader różne z miesiąca na miesiąc (m.in. z uwagi na harmonogram rzeczowo-finansowy, przesunięcia itp.) i nie przedstawia rzeczywistego stanu faktycznego.

Czy aby móc skorzystać np. z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników określonego w art. 15g u.sz.r. i wykazaniu wskaźnika spadku obrotów, należy w jakikolwiek sposób udowodnić/udokumentować, że spadek ten związany jest z COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX