Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować § 265 ust. 4 r.w.t. w zakresie odległości przewodu dymowego i spalinowego od elementów łatwopalnych w niżej wymienionym przypadku?

Komin zawiera oprócz przewodów wentylacyjnych, także spalinowy i dymowy, z tym że dymowy wymurowany jest z cegły pełnej (gr. 12 cm), pozostałe przewody są ceramiczne, dodatkowo przewód spalinowy posiada wkład. W przestrzeni poddasza komin otynkowany jest na siatce metalowej.

Jaka powinna być odległość przewodu dymowego i spalinowego od elementów konstrukcyjnych dachu (konstrukcja drewniana) oraz od stropu poddasza (strop drewniany)?

Czy odległość tą mierzy się od wnętrza przewodu, czyli biorąc pod uwagę np. przewód dymowy, gdzie mamy cegłę grubości 12 cm?

Jaką odległość należałoby przyjąć, aby belka stropu oddalona była o co najmniej 18 cm (ponieważ 18 cm + 12 cm = 30 cm), czy np. o co najmniej 30 cm?

W konkretnym przypadku belka stropowa oddalona jest o 3 cm. Biorąc pod uwagę interpretację co do liczenia odległości, że przyjmuje się ją od wnętrza przewodu, odległość mamy 3 cm + 12 cm (grubość cegły pełnej), czyli 15 cm, ale bez obudowy tej belki okładziną ognioodporną.

Czy w takiej sytuacji belka powinna zostać przesunięta o minimum 2.5 cm?

Czy raczej powinna być przesunięta o minimum 15 cm już obudową jej okładziną ognioodporną licząc od cegły pełnej przewodu dymowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację