Jak należy interpretować § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy prawidłowo interpretować § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia - dalej r.w.g.p.p.?

Czy należy przeprowadzać oddzielne analizy rozprzestrzeniania dla poszczególnych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu, aby sprawdzić, czy omawiany warunek 10% wartości odniesienia dla konkretnych rodzajów instalacji, został spełniony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX