Jak należy ewidencjonować odpisy aktualizujące należności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy księgując odpisy aktualizujące należności na koncie 290 (po stronie Wn) dokonujemy tego księgowania uwzględniając klasyfikację budżetową?

Czy księgujemy odpisy aktualizujące należności bez klasyfikacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX