Jak należy ewidencjonować licencje nabyte do świadczenia usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. (koszty na zespole kont 4 i 5) nabywa usługi i licencje od podmiotu A. Następnie świadczy usługi podmiotowi B przy użyciu własnych zasobów oraz tych zakupionych wcześniej od podmiotu A. Dotychczas księgowania były jak dla podmiotu handlowego - nabyte licencje i usługi księgowano na konto 642 RMK, a następnie przy dokonaniu sprzedaży wyksięgowywane na konto 711 Koszty sprzedanych towarów. W RZiS wykazano to w pozycji kosztów rodzajowych (k. sprzed. towarów i materiałów). W naszej ocenie spółka powinna być księgowana jak produkcja (procesowo jest to bardzo zbliżone np. do firmy IT, która tworzy finalny produkt przez kilka mies.) - zakup licencji i usług należałoby księgować następująco: 1) Zakup usług i licencji dot. "produkcji" – Wn 302 (analityka) / Ma 202 (pomija się VAT); 2) Rozpoczęcie procesu produkcji Wn 401 / Ma 302 + Wn 500 / Ma 490; 3) Na koniec miesiąca wyksięgowanie produkcji w toku Wn 603 (prod. w toku) / Ma 500 oraz wyksięgowanie przeznaczonego do sprzedaży w danym miesiącu wyrobu (finalnej usługi) - Wn 601 (wyroby) / Ma 500; 4) Sprzedaż finalnej usługi – księgowanie kosztów: Wn 712 / Ma 601 - ewentualnie w pkt 3 można od razu dać konto Wn 712 z pominięciem przejścia przez wyroby 601), można również dołożyć księgowanie z 500 Ma na 712 Wn przez konto 580; 5) W RZiS wykazanie zmiany st. produktów. Ewentualne uproszczenie możliwe do przeprowadzenia: 1) Zakup usług i licencji dot. "produkcji" – Wn 302 (analityka)/Ma 202. Rozpoczęcie produkcji nie powoduje żadnych księgowań. 2) Sprzedaż finalnej usługi: księgowanie kosztów: Wn 402/Ma 302 (analityka).Wówczas nie wykazuje się zmiany st. produktów - pomija się konta zespołu 6, a na zespole 4 ujmuje się wyłącznie koszty odpowiadające przychodowi (uproszczenie analogiczne do tego stosowanego np. przez podmioty mikro w przypadku polis, gdzie ich zakup odnosi się na 642/202 i co miesiąc odpisuje 1/12 w zesp. 4 i 5).

Czy faktycznie w omawianej sytuacji mamy produkcję a nie handel oraz czy ww. rozwiązania są dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX