Jak należy dobrać członków składu orzekającego w przypadku nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga? - OpenLEX

Jak należy dobrać członków składu orzekającego w przypadku nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami do składu orzekającego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. a, wchodzi co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w szkole tego samego typu. Jak należy to rozumieć? Jak należy dobrać członków składu orzekającego w przypadku nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga/logopedy w zespole szkół specjalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX