Jak na gruncie VAT rozliczyć transakcję przekazania gruntu w wieczystym użytkowaniu na cele osobiste właściciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2012 r.

PYTANIE

Czy należy odprowadzić (zwrócić) podatek VAT od transakcji przekazania gruntu w wieczystym użytkowaniu na cele osobiste właściciela i w której deklaracji tę operację ująć, za jaki okres?

Grunt jest położony na terenach miejskich, zakupiony był w lutym 2006 r. z przeznaczeniem na cele inwestycyjne prowadzonego przedsiębiorstwa przemysłowego, był już przystosowany do przyłączenia mediów, w późniejszym okresie nie poniesiono żadnych nakładów. Odliczono podatek VAT z faktury dokumentującej zakup gruntu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access