Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako firma wynajmująca lokale min. użytkowe, sporządzamy umowy. Mamy w nich zapis, że fakturowanie usługi następuje z góry, miesięcznie z terminem płatności do 10 danego każdego miesiąca. W sporadycznych przypadka umowy są podpisywane z opóźnieniem. Przykładowo, umowa zostaje podpisana przez strony 29 maja 2020 r. z datą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.

Czy w takim przypadku powinniśmy zafakturować 5 miesięcy w maju i ująć w deklaracji VAT za maj?

Czy powinniśmy każdy miesiąc zafakturować oddzielni i skorygować odpowiednio deklaracje za miesiące od stycznia do kwietnia 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?