Jak na gruncie VAT potraktować wywóz towarów do Niemiec celem ich przepakowania, a następnie ich przywóz do kraju?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wywóz do Niemiec towarów - produkty lecznicze celem przepakowania i przywóz po 30 dniach do Polski należy traktować jak WDT i WNT i w Intrastacie wywóz i przywóz?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access