Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2014 r.

PYTANIE

Spółka telekomunikacyjna z siedzibą w Szwajcarii zawarła z austriacką firmą kontrakt na montaż i serwis urządzeń telekomunikacyjnych (montaż urządzeń na istniejących budowlach typu maszty wolnostojące lub na budynkach, także w pomieszczeniach). Firma austriacka chce zawrzeć kontrakt z polską firmą na wykonanie części tych robót. Prace będą wykonywane na terenie Szwajcarii, Niemiec i Austrii. Ponieważ prace te wymagają określonych kwalifikacji (uprawnień), firma polska (spółka osobowa) będzie wykonywać prace bez zatrudniania pracowników. Możliwe, że konieczne będzie podzlecenie części robót innym wykonawcom (firmom) polskim.

Czy słusznie uważamy, że prace na rzecz austriackiej firmy nie podlegają podatkowi VAT (usługa świadczona na rzecz podatnika VAT w Austrii), a faktury dla nas od polskich podwykonawców powinny być z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?