Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czeska spółka, podatnik VAT w Republice Czeskiej, świadczy polskiemu podatnikowi VAT usługi polegające na wynajmowaniu mechanizacji wraz z obsługą. Są to maszyny (dźwigi gąsienicowe - układarki rur) przeznaczone do układania spawanych odcinków rurociągu gazowego do przygotowanych rowów). Obsługa maszyn wykonuje polecenia najemcy. Odpowiedzialność za pracę maszyn i obsługi ponosi najemca. Najemca w ramach swych kosztów zapewnia paliwo do ww. maszyn, jak również bieżącą konserwację i serwis, ubezpieczenia maszyn i zakwaterowanie obsługi. Najemca zapewnia i płaci w ramach własnych kosztów transport maszyn do miejsca przeznaczenia pracy w Polsce i z powrotem do magazynu w Czechach. Wynajmujący pobiera od najemcy miesięczną opłatę za wynajęcie maszyn, koszty poniesione za transport obsługi oraz prace przekraczające uzgodniony dzienny czas pracy. Miesięczna kwota za ww. usługi wynosi około 30.000 euro. Umowa została zawarta na okres od 19 sierpnia do 19 grudnia z możliwością przedłużenia terminu. Spółka wynajęła również w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia giętarkę do rur gazowych łącznie z obsługą. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji najmu jest możliwe do uzgodnienia, najpóźniej 15 dni przed upływem terminu najmu. W związku z wyżej opisaną sytuacją, chcielibyśmy zapytać o prawidłowe postępowanie w tej sytuacji, po rozpoczęciu współpracy.

1)

Czy w kolejnych miesiącach powstaje lub powstanie obowiązek rejestracji do celów podatku VAT, biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynności oraz wysokość zafakturowanych usług najemcy w Polsce i na podstawie jakich przepisów?

2)

Jakie istnieją obecnie obowiązujące kryteria, w ramach których powstaje obowiązek rejestracji do celów podatku VAT?

3)

Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług dla wymienionych czynności?

4)

Jakie konsekwencje podatkowe rodzi prowadzenie działalności w Polsce w związku z opisaną umową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?