Jak na gruncie VAT potraktować najem wraz z możliwością korzystania z infrastruktury technicznej i informatycznej biura?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od stycznia 2023 r. spółka wszystkim współpracownikom B2B zmienia umowy, a konkretnie zapis o wynajmie powierzchni. Czy udostępnienie infrastruktury technicznej i powierzchni należy traktować, jako świadczenia usługi najmu, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) VAT)? W nowej umowie oprócz możliwości korzystania z biura wraz z wyposażeniem (biurko, laptop, telefon, meble) jest również zawarta informacja o możliwości korzystania z infrastruktury technicznej i informatycznej (dostęp do serwerów, sieci internet oraz innych usług telekomunikacyjnych). Czy udostępnianie ww. infrastruktury technicznej oraz najem powierzchni będzie mogła uznać za jedno świadczenie (usługi najmu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX