Jak na gruncie VAT potraktować nabycie w Holandii od rolnika niebędącego podatnikiem VAT cebulek kwiatowych, a jak od rolnika będącego podatnikiem VAT w Holandii, jeśli wartość dostaw przekracza 50 tys. zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polski rolnik ryczałtowy nabywa produkty rolne - cebule kwiatowe - celem ich dalszego rozmnażania we własnym gospodarstwie rolnym. Nabycie tych produktów następuje z Holandii od rolników.

Jak powinna wyglądać procedura rozliczenia z tytułu VAT, jeśli nabycie odbywa się od holenderskiego rolnika niezgłoszonego jako podatnika VAT, a jak w przypadku nabyć od holenderskiego rolnika mającego status podatnika VAT w procedurze WDT i WNT?

Wartość tych dostaw przekracza znacznie 50.000 zł. Dodam, że towar jest przemieszczany z Holandii do Polski. Polski rolnik ryczałtowy dokonał już zgłoszenia do procedury nabyć wewnątrzwspólnotowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX