Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podpisała umowę powierniczego przelewu wierzytelności, dotyczącą należności nieściągalnych, w stosunku do których komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak środków. Zgodnie u umową przejmujący wierzytelność zobowiązał się do zapłaty nam 40% od wyegzekwowanej kwoty, natomiast 60 % kwoty pozostaje u przejmującego wierzytelność. Czy na otrzymany zwrot części wierzytelności należy wystawić fakturę VAT ze stawką 23%, czy traktować to jako zbycie wierzytelności własnych niepodlegające ustawie o VAT? Jeśli należy wystawić fakturę, to jaka powinna być jej treść?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?