Jak na gruncie VAT należy postąpić z korektami faktur dotyczących prognozowanego zużycia gazu? - OpenLEX

Jak na gruncie VAT należy postąpić z korektami faktur dotyczących prognozowanego zużycia gazu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r.

PYTANIE

Spółka otrzymała faktury za gaz z datą wystawienia kwiecień 2020 r., które dotyczą prognozowanego zużycia gazu za okres 04-12.2020. Faktury za dany miesiąc 2020 r. mają datę sprzedaży miesiąca, którego zużycie gazu dotyczy i datę wystawienia 04.2020. W kwietniu 2021 r. spółka otrzymała korekty tych faktur na minus w związku z rozliczeniem zużycia gazu za ten okres. Faktury mają datę wystawienia z kwietnia 2021 r. i datę sprzedaży zgodną z fakturami pierwotnymi, czyli z 2020 r.

Czy w tym przypadku należy skorygować VAT w miesiącu wystawienia / otrzymania tych faktur, czy należy jednak zastosować nowe przepisy o ujmowaniu faktur korygujących i skorygować VAT za poszczególne miesiące ubiegłego roku?

Naszym zdaniem nie, bo nie są to typowe faktury korygujące, a umowny sposób rozliczania dostaw gazu dla naszej spółki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?