Jak na gruncie przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych należy traktować listy obecności np. ze szkoleń, które do... - OpenLEX

Jak na gruncie przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych należy traktować listy obecności np. ze szkoleń, które do tej pory stanowiły zbiór doraźny tworzony na potrzeby przeprowadzenia szkolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dawidowska Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 2 ust. 3 poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych definiował pojęcie zbioru doraźnego. W obowiązującym systemie prawnym ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera wyszczególnienia zbiorów doraźnych, zresztą żadnych zbiorów, jest wręcz odesłanie do RODO. Regulacja RODO marginalizuje znaczenie pojęcia zbioru danych, pozostawiając je wyłącznie w zakresie art. 4 pkt 6. Znika także pojęcie zbiorów doraźnych. Jak w związku z tym należy obecnie traktować listy obecności ze szkoleń itd., które do tej pory stanowiły zbiór doraźny tworzony na potrzeby przeprowadzenia szkolenia? Gdzie szukać wyjaśnienia zbiorów doraźnych w RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?