Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w 2002 r. zawarła z zespołem szkół reprezentowanym przez dyrektora publicznego gimnazjum umowę użyczenia na czas nieoznaczony. Od czasu zawarcia przedmiotowej umowy gmina zmieniła się w urząd miasta oraz podmiot, z którym gmina wówczas zawarła umowę.

Jak w tym przypadku można zgodnie z prawem rozwiązać umowę użyczenia i zawrzeć nową umowę użyczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?