Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak można stwierdzić zgodność z mpzp planowanego w sąsiedniej gminie przedsięwzięcia - zakładu wydobywczego-wydobywanie kopalin ze złóż z przewidzianym terenem górniczym "wchodzącym" na obszar gminy?

Na obszarze gminy w planie wskazano tereny górnicze dla zakładów, które posiadają koncesję. Jednak planowany teren górniczy przewidzianego na terenie sąsiedniej gminy zakładu, nie został wskazany, ponieważ wyznacza się go na podstawie koncesji, którą z kolei uzyskuje się między innymi po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Decyzje środowiskową wydaje się z kolei "po sprawdzeniu zgodności z planem miejscowym", natomiast koncesja nie może być udzielona, "jeżeli zamierzona działalność uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym odpowiednio przez plan miejscowy".

Jak wobec tego stwierdzić, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z mpzp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?