Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor otrzymała negatywną ocenę pracy od burmistrza miasta, którą zaskarżyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że "zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa". W uzasadnieniu nie pojawiło się stwierdzenie nieważności oceny i nakaz usunięcia jej z akt osobowych. Obecnie była dyrektor domaga się "bezzwłocznego wycofania z obiegu prawnego, w tym z moich akt osobowych, negatywnej oceny mojej pracy wraz z dokumentacją związaną z jej podjęciem, gdyż ocena negatywna została podjęta z naruszeniem prawa". W wyroku sądu nie ma stwierdzenia o usunięciu oceny negatywnej z akt osobowych. Z wiedzy obecnego dyrektora wynika, ze ocena ta powinna zostać, a dołożony do niej wyrok też powinien być w aktach (nie powinny znikać z akt osobowych dokumenty oprócz kar dyscyplinarnych po upływie określonego prawem czasu). Jak można się odnieść do żądania byłego dyrektora? Czy można stwierdzić nieważność oceny wydanej przez burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?