Jak można poprawić błędnie podaną długość sieci w wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2023 r.

PYTANIE

W wydanej już decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego zawarto parametr dotyczący długości sieci, dokładna długość sieci podana była we wniosku przez inwestora i taka sama została umieszczona w decyzji. Okazało się że inwestor popełnił błąd i parametr ten powinien być dłuższy, zakres inwestycji zostaje bez zmian.

Czy jedyną opcją jest złożenie przez inwestora wniosku o zmianę wydanych już warunków lub złożenie wniosku o wydanie nowych warunków, czy są jeszcze jakieś inne możliwości, aby skrócić czas tej zmiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX