Jak mam zaksięgować w księdze rachunek wystawiony za miesiąc grudzień wystawiony 7 stycznia następnego roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Prowadzę gabinet lekarski na księdze przychodów i rozchodów, nie jestem płatnikiem VAT. Zatrudniam zleceniobiorców. Świadczę usługi medyczne na podstawie umowy dla szpitala. Rozliczam się za okresy miesięczne wystawiając rachunki do 7 dnia następnego miesiąca. Kiedy powinienem ująć w księdze przychodów i rozchodów przychód z tytułu wystawienia rachunku za miesiąc np. marzec (rachunek wystawiłem 7 kwietnia)? Czy powinienem ująć przychód w księdze jeszcze w marcu czy dopiero w miesiącu wystawienia rachunku czyli w maju?

Jak mam zaksięgować w księdze rachunek wystawiony za grudzień wystawiony 7 stycznia roku następnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access