Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

Spółka z początkiem 2004 r. podpisała umowy zlecenia dotyczące pośrednictwa finansowego. W ramach tego pośrednictwa my jako spółka doprowadziliśmy do kompensaty finansowej. W naszych w księgach powstały zobowiązania wobec podmiotu X i należności od podmiotu Y. Podmiot X podpisał z nami umowę na pośrednictwo finansowe (jest ona zleceniodawcą). W umowach zawarto zapis, iż zlecenie uważa się za wykonane w momencie, gdy kompensata zostanie podpisana a my jako zleceniobiorca przekażemy zleceniodawcy na konto środki pieniężne. Na dzień bilansowy zlecenie nie jest wykonane do końca, bowiem kompensaty są podpisane, lecz nie uregulowane przez nas.

Jak mam wycenić powyższe zdarzenie na dzień bilansowy?

Czy muszę dokonać odpowiednich zapisów w księgach i wykazać przyszłe przychody?

Jak przebiegają powyższe księgowania i wycena do bilansu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację