Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie podpisali umowę rozdzielności majątkowej, przed zawarciem związku małżeńskiego. Oboje prowadzą odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze i odrębnie się z ni rozliczają (są czynnymi podatnikami VAT i podatnikami podatku od osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie prowadzonej PKPiR). W trakcie trwania małżeństwa zakupili gospodarstwo rolne - jako współwłasność (po 50%), w którym wspólnie prowadzą działalność rolniczą (działy specjalne produkcji rolnej). Gospodarstwo zostało zgłoszone do systemu REGON przez małżonkę, która je reprezentuje oraz zostało zgłoszone do Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie VAT-R, do rozliczeń przed urzędem skarbowym w zakresie VAT. Z podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie działów specjalnych, rozlicza się małżonka, która nie zgłosiła chęci prowadzenia ksiąg, dlatego rozlicza się na podstawie norm szacunkowych dochodu. Na 2015 r. w deklaracji PIT-6 małżonka zadeklarowała wielkość produkcji dotyczącą całego gospodarstwa i otrzymała decyzję o wysokości zaliczek.

Czy PIT-6 powinni zgłosić oboje, wykazując po 50% wielkości produkcji?

Jeżeli tak, to jak powinny być fakturowane zakupy i sprzedaż z tej działalności?

Czy małżonka może być nadal reprezentantem?

Małżonkowie skorygują PIT-6, składając, każdy z małżonków, osobno, a wielkość produkcji za dany rok podzielą po połowie i każdy z małżonków w swoim rozliczeniu PIT-36 wykaże 50% dochodu.

Jeżeli wyżej podane rozwiązanie jest nieprawidłowe, co muszą małżonkowie zrobić, żeby rozliczać w częściach równych (po 50%) osiągane dochody ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?