Jak ma się zachować organ prowadzący postępowanie o wydanie warunków zabudowy, gdy jeden z właścicieli działek sąsiednich zmarł... - OpenLEX

Jak ma się zachować organ prowadzący postępowanie o wydanie warunków zabudowy, gdy jeden z właścicieli działek sąsiednich zmarł przed wszczęciem postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma się zachować organ prowadzący postępowanie o wydanie warunków zabudowy w przypadku, gdy jeden z właścicieli działek sąsiednich zmarł przed wszczęciem postępowania?

Orzecznictwo niektórych sądów administracyjnych wskazuje na możliwość prowadzenia postępowania bez przeszkód i bez konieczności ustalania spadkobierców - czy w takiej sytuacji pisma w toku postępowania należy kierować do zmarłego właściciela, czy też nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX