Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca z najwyższą ilością punktów został wezwany do przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 p.z.p. (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i potwierdzające warunki udziału w postępowaniu). Wykonawca odpisał, że z przykrością informuje, ale dokumenty nie zostaną uzupełnione z powodu braku możliwości wywiązania się z terminowej realizacji zadania. Skoro odpowiedział, że nie uzupełnią dokumentów to nie został zastosowany art. 26 ust. 3 p.z.p. wezwania do uzupełnienia. Został wezwany kolejny wykonawca do przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p.

Czy, pomimo że firma złożyła oświadczenie woli, iż nie przedłoży dokumentów to należy wezwać ją do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.? I co się z tym wiąże - czy można nie zatrzymywać wadium w tym przypadku?

Jednakże najważniejsze pytanie - czy należy pomimo wszystko naprawić błąd i wezwać do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. pomimo przedłożenia przez wykonawcę oświadczenia woli, że dokumenty nie zostaną złożone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?