Jak ma postąpić starosta - ustalić faktyczne zagospodarowanie dla dwóch nieruchomości, gdzie firma planuje wykonać pomiary czy zasięgiem objąć również działki sąsiednie bezpośrednio przyległe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek firmy wykonującej badania hałasu dla mieszkańców zamieszkałych w sąsiedztwie myjni powodującej uciążliwości akustyczne o ustalenie faktycznego zagospodarowania terenu i wartości dopuszczalnych hałasu. Teren, na którym zlokalizowana jest myjnia i działki sąsiednie nie są objęte MPZP.

Jak ma postąpić starosta, skoro w chwili obecnej nie prowadzi postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o dopuszczalnym hałasie - ustalić faktyczne zagospodarowanie dla dwóch nieruchomości, gdzie firma planuje wykonać pomiary czy zasięgiem objąć również działki sąsiednie bezpośrednio przyległe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX