Jak ma postąpić organ, jeżeli dokonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, likwidacji stawu, na wykonanie którego również nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić organ w sytuacji, gdy dokonano, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, likwidacji stawu, na wykonanie którego również nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego?

W wyniku likwidacji podtapiane są działki sąsiednie.

Czy organ powinien nakazać odbudowę zlikwidowanego stawu, wykonanie innych urządzeń zapobiegających szkodom? Cy odmówić wszczęcia postępowania w sprawie samowolnej likwidacji urządzenia wodnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX