Jak ma postąpić organ, gdy po upływie roku ponownie ten sam inwestor doręczył zgłoszenie w tym samym temacie nie dołączając wszystkich dokumentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek budowy pomostu o dł. 25 m i szerokości 1,5 m na działce cieku wzdłuż jego krawędzi w terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Kierownik NW wniósł sprzeciw w drodze decyzji zgodnie z art. 423 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. Po upływie ok. 1 roku ponownie ten sam inwestor doręczył zgłoszenie w tym samym temacie nie dołączając wszystkich dokumentów zgodnie z art. 421 i 422 pr. wod.

Proszę o podpowiedz, jak ma postąpić kierownik NW?

Czy może być zadana odmowa wszczęcia postępowania zgodnie z art. 61a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX