Jak ma postąpić organ administracji publicznej, gdy osoba fizyczna złożyła wniosek, w którym zadaje pytania o dostęp organu do... - OpenLEX

Jak ma postąpić organ administracji publicznej, gdy osoba fizyczna złożyła wniosek, w którym zadaje pytania o dostęp organu do oprogramowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić organ administracji publicznej, gdy w trybie art. 241 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. osoba fizyczna złożyła wniosek, w którym zadaje pytania o dostęp organu do oprogramowania dotyczącego nadzorowanie, sprawdzenia, edytowania i publikowania danych przestrzennych?

Wniosek jest jednocześnie propozycją korzystania z aplikacji internetowej, oczywiście odpłatnie.

Proszę odpowiedzieć, czy taki wniosek należy kwalifikować jako wniosek w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności?

Jeśli tak, w jaki sposób go załatwić?

Jeśli nie, co wówczas należy zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX