Jak ma postąpić GOPS do którego wpłynął wniosek o skierowanie wniosku do sądu opiekuńczego o umieszczenie w DPS osoby bez jej zgody?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić GOPS do którego wpłynął wniosek o skierowanie wniosku do sądu opiekuńczego o umieszczenie w DPS osoby bez jej zgody (matki) na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.) – dalej u.o.z.p., złożony przez córkę?

Z wiedzy GOPS matka nie jest ubezwłasnowolniona i nie wyraża zgody na umieszczenie w DPS. Córka z kolei tłumaczy się faktem, iż nie ma warunków do opieki nad chora matką. Z matką mieszkają jeszcze syn i wnuczka.

Czy w takiej sytuacji córka składająca pismo jest stroną postępowania i czy GOPS po wpłynięciu takiego wniosku obligatoryjnie występuje do sądu o wydanie postanowienia? Z jakiego źródła GOPS ma uzyskać potwierdzenie że matka jest chora psychicznie lub upośledzona umysłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX