Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma w 2015 r. nabyła nieruchomość, która w 2003 r. została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przekształcona z terenów rolnych na tereny pod działalność gospodarczą. W 2001 r. droga, która zapewniała dojazd do gruntów rolnych (między innymi do działki którą nabyła firma), została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Był to praktycznie nieurządzony pas gruntu o szerokości 3,5-4 m, który służył tylko do przemieszczania się po nim maszyn rolniczych i ciągników. Obecnie firma zamierza inwestować i występuje o zgodę na zjazd publiczny ze swojej nieruchomości na nieurządzoną drogę gminną. Z kolei z raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko wynika, że natężenie ruchu na tej drodze będzie wynosiło osiem pojazdów ciężarowych na godzinę. By przyjąć takie natężenie ruchu konieczne jest poszerzenie tej drogi o grunty innych właścicieli przyległych bezpośrednio do pasa drogowego. Gmina nie ma środków na wykup gruntów na jej poszerzenie ani na jej przebudowę.

Jak ma postąpić gmina z uzgodnieniem zjazdu, o który występuje firma, jeżeli z uwagi na parametry nie jest w stanie bezpiecznie przyjąć na istniejącej drodze gminnej planowanego ruchu pojazdów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?