Jak liczyć termin "miesiąca" od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 11.08.2022 r. Pani X złożyła wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy za okres 24.06.2022 r. do 01.07.2022 r.

Obywatel Ukrainy nadal przebywa u wnioskodawcy, jednak 01.07.2022 r. jest ostatnim dniem, tj. 120 dzień, za który wnioskodawca może otrzymać świadczenie.

Czy można wypłacić powyższe świadczenie i jak liczyć termin "miesiąca" od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX