Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271) podstawą zwrotu kosztów używania pojazdu do celów służbowych w formie ryczałtu jest złożenie pisemnego oświadczenia pracownika. Oświadczenie powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

W jaki sposób należy zinterpretować zapis "nie dysponował pojazdem do celów służbowych"?

Czy nie dysponował, ponieważ samochód uległ awarii i stał w warsztacie, czy też nie dysponował, ponieważ świadczył pracę "stacjonarnie" (nie wyjeżdżał służbowo samochodem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?