Jak liczyć opłaty za usługi wodne w przypadku, gdy firma pobiera wodę podziemną z ujęcia i dostarcza ją do odbiorcy jako wodę surową, a odbiorca na własnej stacji uzdatniania uzdatnia wodę i wykorzystuje ją na cele socjalno-bytowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy liczyć opłaty za usługi wodne w przypadku, gdy firma pobiera wodę podziemną z ujęcia i dostarcza ją do odbiorcy jako wodę surową, a odbiorca na własnej stacji uzdatniania uzdatnia wodę i wykorzystuje ją na cele socjalno-bytowe?

Czy w takim przypadku firma pobierająca wodę z ujęcia powinna wykazywać w oświadczeniu podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych pobraną wodę z ujęcia jako wodę surową czy uzdatnioną?

Czy w tym przypadku istotne jest, jakie zapisy widnieją w umowie na dostarczanie wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX