Jak liczyć i ewidencjonować czas pracy głównego księgowego w w sądzie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak liczyć i ewidencjonować czas pracy głównego księgowego w w sądzie?

W sądzie obowiązuje podstawowy system czasu pracy w przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy.

Czy godziny przyjść i wyjść z pracy mogą być dowolne, czy też zobowiązany jest do pracy w godzinach pracy sądu tj. od 7.00-15.00?

Czy nie ma konieczności ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy i ilości godzin przepracowanych w danym dniu przez głównego księgowego?

Czy główny księgowy może pracować w zadaniowym systemie czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX